mm

°Fotím°Tvořím°Kreslím°Mimorealita°Kartotéka°

°Na křídlech múzy°

° Princové sežrali všechny bílý koně,dobrý víly chcíply a ona si konečně uvědomila, jak moc ty starý korálkový časy vrátit chtěla by...°


°°...aneb má zapadlá realita...°°

Druhá světová válka z mého pohledu

30. července 2009 v 13:10 | Dullsinea |  Anatomie myšlenek
Druhá světová válka

Snad proto, že se jedná o jeden největší globální světový konflikt ( ne-li ten největší), si většina dospělých lidí myslí, že mladí lidé tomu nemohou rozumět. Ano, většina mladých nad tím mávne jen rukou, že už se to stalo dávno, a že oni žijí přeci v dnešní době, kdy k ničemu takovému nemůže dojít.. Ale chci poukázat na ty, které to zajímá, a kteří věří, že není nemožné, aby se něco takového opakovalo.
Myslím, si že jedna z nejdůležitějších věcí, které by měl člověk znát je historie, obzvláště pak historie týkající se země, ve které žijeme. Miliony lidí padly v boji nejen za vlastní existenci, ale za existenci lepší budoucnosti, za naše životy i za existenci nás samých. Proto je přinejmenším zdvořilé o tomhle konfliktu něco málo vědět.
Začnu v době po první světové válce, kde se již začínaly rozpínat kořeny dalšího světového konfliktu. Po první světové válce ve všech zemích vládl chaos. Ekonomika USA nebyla příliš zasažena válkou, a byla na vzestupu. Nadhodnocení firem vedlo k růstu akcií takovým způsobem, že o mnoho přesáhly svou reálnou hodnotu. Na konci 20.let 20.století dosáhly ceny akcií svého maxima,což zneklidňovalo především investory.Na konci 20.let začaly jít ceny dolů a pokles se stal trvalého rázu,proto se akcie začali masově prodávat,což vždycky zrychlí jejich propad. Dne 25.října 1929 byla New yorská burza nucena oznámit svůj krach,což vyvolalo krach dalších burz, protože prodej přesunuly na zkrachovalou burzu.Tento den, tedy 25.řijna je označován jako " černý pátek" a je chápán jako den vypuknutí velké hospodářské krize.
Ekonomické důsledky první světové války byly velké hlavně v Evropě
a jejich odstraňování bylo dlouhodobou záležitostí. Nejhorší situace nastala v Německu, kde se nejen ekonomická, ale i hospodářská situace dala nazývat víc než mizernou, čemuž nepomohli ani vysoké reparace.
Došlo k hyperinflaci marky.( Jeden bochník chleba v té době stál přibližně jednu miliardu marek). Na Německo padlo obzvláště špatné období, nebylo jídlo,nebyla práce, nebyly peníze! Za této situace se umožnilo přijetí některých myšlenek jako byl fašismus a nacismus. V tu dobu se v Německu objevil Adolf Hitler, který lidem sliboval, že Německo pozvedne a situace se rázem změní. Bude dostatek všeho, co nyní obyvatelé neměli.Možná to byl muž na svém místě nebo jen uměl přijít se správnými nápady ve správný čas.Možná oboje, protože spousta obyvatel jeho myšlenky
začala podporovat.

Ale kdo byl vlastně tehdy ještě ne moc známý Adolf Hitler? Ve všech filmech,natočených o té době a především o téhle osobě, mi scházelo vysvětlení fascinace, která byla Hitlerovi vlastní. Co třeba šílenství prvních fotografií, které pořídil bezvýznamný bavorský extrémista Heinrich Hoffmann ?!

Daniel Costelle ve své knize s názvem " Eva Braunová v Hitlerově soukromí" uvádí : "Byli jsme neustále překvapováni, šli jsme od jednoho objevu k druhému. Jako by byl Hitlerův soukromý vesmír stále překrýván celosvětovým dramatem, které vyvolal. Jako by hřmění děl a výbuchy bomb a utrpení milionů lidských bytostí způsobilo nějaké vzdálené monstrum, démon zla jako Drákula nebo šílený vědec z hrůzostrašného filmu.Ale ne.Ve svém soukromí neměl Hitler s takovým klišé nic společného, a tím byl nebezpečnější. Uměl okouzlovat, a tak,nikoli údery obušku, si získal Německo." Ano, dokázal Němce nadchnout svou moderností a zápalem. Okouzlil Němky, jež omdlévaly, když kolem nich projel, a při porodu volaly Heil Hitler!
Už víme, čím dokázal nadchnout , a teď je myslím načase tohoto člověka poznat blíže alespoň z knih :
Hitler nebyl Němec, ale Rakušan. V některých zdrojích jsou uvedeny spekulace o tom, že Hitler měl české předky, protože se narodil v malém městečku Braunau, jež se nachází nedaleko bavorských hranic. A jelikož byly Čechy součástí Rakouska- Uherska se tato možnost nedá vyloučit.

Narodil se 20. dubna 1889. Křestní jméno tohoto muže, tedy Adolf v překladu znamená "ušlechtilý vlk".Jeho otec Alois byl celník. Matka Adolfa se jmenovala Klára, stala se již třetí ženou Adolfa Hitlera, přestože byla jeho vzdálenou sestřenicí.Hitler nebyl jedináček, což v dnešní době lidé moc nevědí. Měl sestru Paulu,která žila v ústraní, protože byla neprávem považována za zaostalou. Často se říká, že jedinou ženu,kterou Hitler doopravdy miloval byla jeho matka. Zemřela v roce 1907 na rakovinu, když ji předtím léčil židovský lékař.
Další věc, kterou o Hitlerovi moc lidé nevědí je, že v rodokmenu z otcovi strany je jedno slepé místo: neví se, kdo byl jeho dědeček. V nacistické delirium z pozdější doby, kdy bylo potřeba doložit,že nikdo ze 4 prarodičů nebyl žid musel mít nejvyšší šéf bezpochyby výjimku. Jak už bylo zmíněno, Hitlerova matka nebyla první ženou Aloise Hitlera. Z předchozího manželství měl dceru Angelu. V určitém období si právě ona s Adolfem Hitlerem byla blízká. Avšak až do té doby, než se Hitler zamiloval do její neteře Angeliky Roubalové zvané Geli.A jak napsal Daniel Costelle ( v jeho již zmiňované knize) : " Miloval ji šíleným, autoritativním způsobem. Zakázal jí vdát se za někoho jiného, ale sňatek s ní odmítal, takže přivedl nešťastnou dívku do takové situace, že nakonec ve svých 23 letech spáchala sebevraždu.(…)Podivná dráha Hitlerova synovce Patricka Hitlera, syna jeho nevlastního bratra Aloise mladšího,který emigroval do Anglie.Hitlerův synovec se pak rozhodl emigrovat do Spojených států, kde pořádal přednášky o hrůzách nacistického režimu a hanebnosti svého strýce Adolfa. Hitler cítil stále naléhavěji umělecké poslání. Již v roce 1907 se ucházel o studium na jedné akademii výtvarných umění ve Vídni, ale neuspěl. Přijímací komise mu doporučila spíše studium architektury než výtvarného umění. Hitler to nesl těžce, po celý život v něm pak zůstala zahořklost."
V knize Mein Kampf sám Hitler uvádí: "Pět let jsem si musel vydělávat nejprve jako nádeník a později jako malíř pohlednic na ubohé živobytí, jež nemohlo uspokojit můj chronický hlad. Protože hlad byl můj věrný strážce, který mě nikdy neopouštěl, společník, který byl všude se mnou. Byl se mnou při koupi každé knihy a po představení v opeře se hned pozítří přihlásil. Vedl jsem s tímto svým nemilosrdným přítelem nikdy nekončící boj. Naučil jsem se však tolik věcí jako nikdy předtím.Vedle architektury a vzácných návštěv v opeře, s nezbytným půstem druhý den, jsem neměl jinou radost než stále větší počet vlastních knih." Právě znalostmi a samostudiem všeho druhu okouzloval své publikum.Další Hitlerovou vášní byla armáda.Společnost kterou hodlal vybudovat měla být právě taková ; sjednocená proti společnému nepříteli : Židům, vojáci v krásných uniformách se měli řídit jen rozkazy vůdce, Hitlerovými rozkazy. Doslovně řečeno "EIN VOLK,EIN REICH,EIN FÜHREH" - jeden národ,jedna říše,jeden vládce. Tohle považoval Hitler za základ. Hitler na frontě proti Angličanů, roznášel telegramy pod nepřátelskou palbou, zpravidla dorazil tam, kde byli již všichni mrtví. Za chrabrost dostal i železný kříž první třídy. Pokud jde o porážku Německa a Versailleskou dohodu ( po první světové válce), se měl Hitler stát ztělesněním touhy po odvetě.Hitler vstoupil do bavorské politické strany, kde se později stal předsedou. Stranu přejmenoval, nazval ji NSDAP (Nacionálně socialistická dělnická strana Německa.). Vytvořil také oddíly SA, které vůdce měli chránit. Hitler si začal pečlivěji vybírat lidi, kterými se obklopoval. Několik spolupracovníků pověřil důležitými funkcemi.Mezi tyto důvěrníky patřili například Göring, Goebbels, Himmler a Streicher. Hiler si své spolupracovníky uměl dobře zvolit, což naznačuje třeba jen to, že si pustil k tělu Göringa, bez kterého by se tak rychle neseznámil s tolika důležitými a vlivnými lidmi nejen z Německa, kteří nacismus finančně podporovali.Hitlerova strana si získávala stále větší oblibu, cíl porazit všechny ve volbách byl nadosah. A již jsme se dostali ke dnu 10.dubna 1932, kdy byl Hitler jmenován říšským kancléřem, do úřadu byl však dosazen až 10.ledna 1933. A od té chvíle byla pro kancléře hračka likvidovat své politické odpůrce.Došlo to až do takových rozměrů, že se tito odpůrci masově zatýkali.To vše pod vedením vůdcova přítele Ernsta Röhma. Avšak i zde došlo ke zvratu, když 30.červa 1934 za tzv. noci dlouhých nožů nechal Himmler skupinami SS již nepotřebné členy SA zabít. Po "vyčištění" vlastních řad se SS vrhly na své odpůrce zvenčí.Právě v té době se začaly stavět nové koncentrační tábory, docházelo k zatýkání a vraždění Židů,Romů,Komunistů a jiných odpůrců režimů.Hitler dosáhl takové popularity a moci, že po smrti prezidenta se sám, 2.srpna 1934 jmenoval prezidentem Třetí říše!
R.1936 bylo rozšířeno spojenectvím Německa a Itálie o Japonsko, vzniká tedy osa Berlín-Řím-Tokio. Japonsko ohrožuje Čínu, Itálie r.1935 bezbrannou Etiopii. Ve Španělsku r. 1936 dochází k povstání s generálem Francem včele. Dochází k občanské válce, do které přichází mnoho dobrovolníků bojovat za demokracii. Dobrovolníci se nazývají interbrigadisté. Demokracie byla však poražena a Hitler zahajuje kampaň proti spojenectví Francie, SSSR a Československa. V Norimberku na sjezdu nacistické strany označuje Německo za nositele duchovních,kulturních a hospodářských tradic Evropy, poté vyhlašuje znovu boj proti demokracii a bolševismu. Dále přijímá rasistické " norimberské zákony", které znamenali vyvražďování Židů v koncentračních táborech.Později, 7.3.1936 porušují německá vojska vers. dohodu a obsazují demilitarizované pásmo Porýní.14.září 1937 umírá československý prezident T.G. Masaryk. Německo získává vedoucí postavení ve většině státu střední Evropy, většinou pomocí smluv. Jediný stát, který se Hitlerovi podřídit odmítl bylo ČSR. Proto diktátor zahajuje koncem roku 1938 otevřený nápor proti ČSR, které se tak ocitá v popředí světové politiky. Hitler podniká "tři útoky" ve snaze zastrašit československou vládu. Však marně. Německo tedy vypracovalo plán vojenského útoku - " Grün"(zelený). Museli si najít nějakou záminkou k napadení, tou se stala lživá propaganda o útisku sudetských němců v pohraničních oblastech. To už se ČSR ocitá v mezinárodní izolaci. Západní velmocí přestupují na politiku epismentu, což je politika ústupků vůči agresorovi, tedy vůči Německu. Henlainova strana se pokusila o převrat, naše vláda tedy vydává zatykač a jeho stranu zakazuje. Henlain utekl do Německa a Hitler ohlašuje na 28.září 1938 ve 14:00 útok na ČSR. Pár dnů předtím vyhlašuje ČSR všeobecnou mobilizaci, což znamená, že všichni boje schopni muži musí nastoupit ke svým útvarům. Tím byla vytvořena vláda obrany republiky v čele s generálem Syrovým. 29.září 1938 se pořádá zvláštní konference v Mnichově, kde se sešli: Daladiex (Fr), Chamberlain (Anglie), Hitler (Německo), Musollini(Italie) a o této noci, na přelomu 29,-30.září 1938 podepsali mnichovský diktát nařizující ČSR splnit Hitlerovy požadavky na připojení pohraničních území k Německu, a to do 7.10.1938.Hitler se znovu obrátil k malému shromáždění svých věrných. V první řadě hltá jeho slova Bormann a Speer.Tentokrát se již píše rok 1939.Své cíle označuje Hitler jako " životní prostor". Tím má namysli rozšíření Německa, rasovou čistotu a konec marxismu. Doslovné odevzdání Československého pohraničí Hitlerovi nestačilo, a proto 15. března 1939 obsadili Němci i zbytek Československa a byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava (Böhmen un mähren). Jak už je jasné z názvu, protektorát se dělil na dvě země, kterými byly právě Čechy a Morava.Den před obsazením Čech a Moravy se Slovensko od Čech odtrhlo a ještě téhož dne vyhlásilo samostatný Slovenský stát.Reakce
Českých obyvatel na protektorát byla odmítavá.Český národ se nevzdával, 28.října 1939 ku příležitosti vzniku Československa byly pořádány manifestace, a to nejen v Praze. Demonstrace v Praze byla však gestapem pomocí střelných zbraní rozehnána. Mnoho lidí bylo těžce zraněno a dokonce dva lidé zabiti: český dělník Václav Sedláček a student Jan Opletal, který zemřel na následky zranění až 11.listopadu. Jeho pohřeb byl o 4 dny později a stal se formou manifestace proti německé okupaci. Dne 17.listopadu 1939 byly na Hitlerův příkaz přepadeny vysoké školy a koleje, kde nacisté brutálně zmlátili stovky studentů. Ještě téhož dne byly všechny vysoké školy v Česku uzavřeny. Vůdce chtěl dále rozšiřovat své území, pak se v Polsku snažil získat přístavní město Gdaňsk, což se Polákům pochopitelně nelíbilo.A tak se dostávám k tomu,že
tu nebyl ještě zmíněný oficiální začátek války. Vrátíme se tedy k datu 1.9.1939. Toho dne německá armáda napadla Polsko bez vyhlášení války. Němci měli převahu armády, to jednak v počtu vojáků, tak i v síle a modernosti. Příčinou útoku byl zinscenovaný přepad Německé vysílačky v Glivicích 31.8.1939. Bojujícímu Polsku téměř nikdo nepomohl. Anglie a Francie sice 3.9.1939 Německu vypověděli válku, ale ve skutečnosti žádné aktivní kroky nevedli. Pouze vyčkávali. Tomuto období se říká " podivná válka" či o něco známěji " válka v sedě." V srpnu 1939 byl podepsán Sovětsko-německý pakt o neútočení.Tato hanebná dohoda se nestala jen dohodou o neútočení a spolupráci, ale také slib vydání německých komunistů nacistům a v neposlední řadě také dodávky důležitých surovin pro válečný průmysl Německa. Když Poláci chtěli zajmout Sověty, prohrávali válku s Němci.Co je nutno zmínit, Sovětští i Němečtí vojáci se dopouštěli přímo brutálních zvěrstev na civilním obyvatelstvu.Po sovětsko-německé dohodě ze dne 31.srpna 1939 na jejíž základně bylo anektováno Polsko,Litva,Estonsko a Lotyšsko přišlo na paškál Finsko. Finsku byla nabídnuta smlouva o spolupráci jak hospodářské, tak i té vojenské.Součástí smlouvy byly i další podmínky, na které Finsko nemohlo nebo spíše také nechtělo přistoupit. Sovětský svaz si to nenechal líbit a zinscenoval Manilský incident, jež si vzali jako záminku pro napadení Finska. Inscenace konfliktů a incidentů byla jak Sovětskému svazu, tak i Německu víc než vlastní. V Manilském incidentu Rudá armáda předstírala odstřelování jedné své pohraniční vesnice Manila, proto také incident Manilský. Sověti tvrdili, že za útokem je Finsko a že došlo dokonce ke ztrátám v rudé armádě. 30.listopadu tedy došlo k tzv. Zimní válce, což bylo oznámeno hned poté, kdy Sovětští vojáci překročili Finské hranice.V lednu 1940 se Finové snažili likvidovat ruské svazky na vlastním území.Tato taktika uzavřených kotlů se nazývala Motti. Tři sovětské divize se 150 tanky zaútočili na úseku 8 km fronty. Finové vzdorovali jen s vypětím všech svých sil. a 15. února na rozkaz maršála Mannerheima z předchozího dne se Finové stáhli o 3 až 15 km do vnitrozemí. 8. března proběhly velmi těžké boje v prostoru řeky Tali, kde Sověti prolomili finskou obranu. Ještě větší důležitost mělo obkličování města Viipuri. Již 6. března však finští vyjednávači odletěli do Moskvy, aby se obnovily rozhovory o mírovém uspořádání. 13. března ve 12:00 byly boje mezi Finskem a Ruskem ukončeny a v platnost vstoupilo příměří.


Dánsko a Norsko si Hitlerovu pozornost získaly hned po tom, co obsadil Česko a Polsko. Německá vojska, která Hitler vyslal do Dánska se nesetkaly s téměř žádným odporem, a o to to bylo snazší. Německá se ve stejný čas objevila v Norských přístavech (Oslo,Narvik…atd.). To probudilo k činnosti Velkou Británii a Francii. Začali tedy připravovat vylodění v Norsku, přesto však tato operace dopadla kladně opět pro Němce.
Byla vybudována tzv. Maginotova linie, což byl ochranný komplex na hranici Francie s Německem. Francie žila však v omylu zákopové války, za který měla tvrdě zaplatit. Byl vymyšlen plán, podle kterého měla Německá vojska vpadnout do Francie v Ardenách, což bylo pro Francouze nejméně očekávané místo útoku. Mělo být dosaženo "momentu překvapení" , který by Němci pak využili k obsazení francouzských a britských sil v Belgii a severní Francii. 10.května 1940 byl útok zahájen výsadkem parašutistů v Nizozemí. O 4 dny později Nizozemská armáda kapitulovala a o další 3 dny dobyly Německé jednotky Brusel. Němcům se dařilo a Hitler doslova tančil radostí. Když pak se podařilo i dobytí Flander, Němci táhli směrem na jih a již 9. června dosáhly Německé divize řeky Seiny. 13. června 1940 Paříž padla. Zde tedy Němci dokázali za měsíc to, co dokázali za první světové války za čtyři roky. Obdivuhodný výkon, plány,síla,taktika, není liž pravda?!
Následovala bitva další-bitva o Británii.Ta měla několik fází.V první fázi se útočilo na britskou lodní dopravu, v druhé fázi byly bombardovány britská letiště, třetí a téměř konečnou fází se stalo bombardování velkých měst. Němcům se však nikdy nepodařilo dosáhnout dostatečně převahy ve vzduchu, a proto se Britům dařilo německá letadla odstřelovat. Hitler se však zdaleka necítil slabším. Byl to nepřekonatelný manipulátor a šachový hráč, situace ho nijak zvlášť neznepokojovala. Stále se ještě dmul pýchou po vítězství nad Francií. Spolu s ní získal obrovskou hospodářskou pomoc. V rychlosti zmíním i Afriku, kam 13. září vpadla italská vojska. Tím začala dlouhotrvající válka na severu afrického kontinentu. Nakonec byla však italská vojska z Egypta vytlačena britskými silami. Hitler spřádal další plány. Na jako 1941 naplánoval vojenský útok na Sovětský svaz. V Jugoslávii vypukl státní převrat, poněvadž nová vláda odstoupila od spolupráce s Německem. Do Řecka v té době vstoupila britská armáda. To Hitlera už doslova vyburcovalo k tomu, aby zaútočil. Nejprve na Jugoslávii a později i na Řecko. Za necelý měsíc byly obě země obsazeny. Britská vojska byla pak stažena na ostrov Kréta. Elita německého národa chtěla tento ostrov dobýt také, vyšlo to, né však podle Hitlerových představ. Při tomto dobyvačné útoku došlo k nespočetným ztrátám životů, obzvláště ze strany německé armády. V září roku 1941 je jmenován novým říšským protektorem Ranhairt Hendrich. Ten hned v Československu vyhlašuje 1.stanné právo, což určuje například, že nikod nesměl být po šesté hodině večer přistižen na ulici.Za přistižení hrozily popravy nebo zatýkání. Nastala zde obrovská diktatura, Heyndrich používá politiky "cukru a biče".To všechno jen kvůli cíly, kterým se stala rychlá likvidace Českého národa. Roku 1941 se Hitler chystal zahájit dlouho plánovaný útok na SSSR. Vše začalo 22.června 1941 brzy ráno. Došlo k rychlému postupu němců do vnitrozemí, čemuž jistojistě napomohlo, když Stalin podcenil zpravodajské informace, nestihl dobudovat pohraničí a co bylo asi největší chybou, uspořádal čistky v armádě, špičkové velitele vyměnil za řadové vojáky. Když Němci obsadili Oblasti Kyjeva, také mnoho vojáků zajali. Rusové se však vzpamatovali, a do 15.prosince se jim podařilo Němce zastavit, a tím jim zabránili vstupu do Moskvy. Blesková válka v Rusku byla tedy u konce. Když se řekne Pearl Barbor, tak se většině lidí vybaví film,který je bezpochyby krásně natočen. Jen ovšem málo z nás si dokáže představit, že k tomuhle někdy doopravdy došlo. Ano došlo, a to v jednom dni, 7.prosince 1941. Tento útok byl nečekaný, bez vyhlášení války.Do války tímto vstoupila nejsilnější mocnost tehdejšího světa, Spojené státy americké. Japonci zaútočili na Thajsko a Malajsii a provedli invazi na Filipíny. Všechny tyto útoky byly součástí obrovského plánu na získání surovin pro dosažení vítězství ve válce s Čínou, která trvala již dlouhou řadu let a ekonomicky ničila Japonsko.
Hitler se rozhodl vést rozhodující útok na města Rostov a Stalingrad. Souběžně však měl probíhat i jiný boj, čímž mohla vzniknout mezera mezi dvěma uskupeními. Stalin se na druhé straně stáhl do ústraní a vojskům velel generál Žukov. Armee se ocitla v sovětském obklíčení.Nový britský velitel byl opatrný a nezahájil ofenzivu hned, ale vyčkal na příjezd posil a nového materiálu. Večer 23. října zahájil útok obrovskou palebnou přípravou.Po těžkých bojích se britským vojákům podařilo prolomit německé a italské linie. 8. listopadu se spojená americká a britská vojska vylodila ve francouzských přístavech na severu Afriky.Válka ve středomoří měla brzy skončit. Velitel Singapuru, generál Percival, nevěděl kdy a kde Japonci zaútočí, a tak své vojáky rozptýlil po celém pobřeží ostrova Singapur. Na nejslabším místě obrany japonská vojska 8. února zaútočila. Po velmi krvavých bojích se Japoncům podařilo dobýt malé předmostí, které postupně rozšiřovali až nakonec ovládali víc. Japoncům se podařilo obklíčit samotné město na ostrově a britský velitel 15.února 1942 kapituloval, protože to byla pro Británii nejhorší porážka v druhé světové válce. Japonci bojovali s Američany, přes to však dobývali jedno území za druhým. 27.5.1942
v České zemi dochází k neuvěřitelné situaci. Již zmíněného dne byl spáchán atentát na Heyndricha. Tento atentát naplánovala a spáchala skupina Antropoid,která byla vyslána z Londýna.Jména, která zde v souvislosti s tímto atentátem musím zmínit znějí: Josef Gabčíš,Jan Kubiš, Opálka a v neposlední řadě také Karel Čurda, který se stal zrádcem a své kamarády lacině prásknul gestapu. Místo, kde byl atentát spáchám se nachází v Praze( Libeň) a je nazývaná Heyndrichovou zatáčkou .Důsledky atentátu byly hrozné. Bez milosti bylo popraveno nevinných 1600, ženy a děti bezvyjímky.Dalších přibližně 3000 lidí zavražděno v koncentračních táborech.A nakonec ještě 10.6.1942 likvida(vypálení) Lidic a Ležáků. V bitvě na Korálovém moři se konečně rozpadly fámy o tom, že Japonci se jsou neporazitelní. Po této Američany takřka vyhrané bitvě následovala bitva u Midway. Po této bitvě se Američané 7. srpna vylodili na ostrově Guadalcanal. Bitvy o tento ostrov měly trvat ještě následujícího roku. A konečně byl uspořádán na obklíčené německé vojáky ve Stalingradu., došlo k tomu 10.ledna 1943. Nátlaku ruských vojsk nemohly dlouho vzdorovat a tak tedy byla 31.ledna podepsána kapitulace. Sověti konečně ukázali světu, že jsou i oni jsou schopni porazit svého nepřítele. Němci se teda stáhly, ale mělo dojít k ofenzívě. Rusové však o dalším útoku věděli, dostatečně se na ním připravily vybudováním zákopů. Útok se konal, Němci se dostali sice na Ruské území, ale jasné bylo, že převaha již není na Německé straně, nýbrž na Ruské. 6.března 1943 byla zahájena poslední ofenziva v Severní Africe. O tři dny, jak se očekávalo skončil útok naprostým neúspěchem. Spojenci brzy porazili linii a vojska osy v Tunisku kapitulovala. 10. července se dvě spojenecké jednotky vylodily na Sicílii.Ostrov byl brzy dobyt, německá vojska se stáhla na Apeninský poloostrov. 13. - 17. listopadu probíhalo bombardování atolu Tarawa na Gilbertových ostrovech. 20. listopadu se zde vylodila americká vojska. Japonští vojáci se však tvrdě bránili a Američané utrpěly velké ztráty. Ostrov se nakonec podařil dobýt a Američané získaly nenahraditelné znalosti Japonské taktické obrany, kterou hodlali v příštích bitvách plně využít. Poté, co Rusové dobyly nazpět Kyjev, bylo již jasné, že pouze otázkou času, kdy se spojencům podaří nacistický režim svrhnout. Ofenziva Rusů měla právě započít, v lednu osvobodili Leningrad, dále pak obsadili Ukrajinu a Bělorusko. Finsko, které s Ruskem válčilo již před druhou světovou válku kapitulovalo také. Do Polska Ruské jednotky vstoupily také, již téhož roku v červenci. Zde v srpnu 1944 proběhlo proti Německým okupantům povstání. Německé policejní jednotky nezaháleli a velmi krvavou formou povstání potlačily. Poté přišel nový plán a s ním i nové a čerstvé posily v podobě polských vojáků právě přesunutých z pouště z Afriky. Němečtí výsadkáři se až do té doby bránili znamenitě. Byli elitou německé armády a měli přinést ty největší oběti k ubránění nově vybudované Gustavově linii.Spojeneckým vojskům se tuto linii prolomit podařilo a dalším symbolickým cílem se stal Řím.V linii města Florencie byl vybudován kvalitní obranný komplex nazývaný Gótská linie. Na této linii se bojovalo prakticky až do května roku 1945.
Boje na Gustavově i Gótské linii
se zvrhla v boje o prvenství při dobytí hlavního Italského města. Dalo by se říct, že zde rivalita neznala mezí, padlo zde mnoho vojáků různých národností.R.1943 se plánovala fronta na západě, avšak po vylodění na Sicílii se tento krok odložil až na rok následující. Na pobřeží kanálu La Mance měla koncem roku 1942 proběhnou akce, která měla vyzkoušet sílu obrany německé armády. Kanadská vojska se vylodila téhož roku na Francouzském pobřeží, kde získala mnoho zkušeností, které byly použity při vylodění v Normandii,6.června. Vylodění v Normandii je jeden z nejznámějších bodů druhé světové války. Na pobřeží Norska přes Dánsko, Německo, Holandsko, Belgii a Francii se táhl tzv. Atlantický val .Bylo to velmi silné opevnění. Jen málokdo by předpokládal, že se Spojenci vylodí právě v Normandii. To nepředpokládal ani žádný ze zkušených generálů. Práce na Atlantickém valu však pokračovaly velmi pomalu a v červnu nebyly ani zdaleka dokončeny. Chyběl beton, miny a další materiál. Jako první se dostali na okupované území výsadkáři z americké 82. a 101. a britské 6. vzdušné výsadkové divize.Velký problém měli Američané na pláží Omany, kde byla německá obraná obzvláště silná. Německá obrana se brzy zhroutila a Američané tak mohli postupovat do samotného srdce Francie, do Paříže.

Jednotky z Velké Británie se vrhly do nové ofenzivy, která už konečně měla prolomit Německé linie. Armáda generála Pattona naprosto převálcovala a za pomoci dalších jednotek obklíčila. Poté spojenci dobyly Paříž, která se vzdala bez boje. Roku 1944 byl zahájen poslední zoufalý pokus
Němců o ofenzivu na západě.Američané se i přes překvapení, kdy Němci zaútočili v Ardenách, ubránili. Japonci získávali stále větší území Číny. Dalším cílem se stalo dobýt Indii. Město Imphál zažilo velice tvrdé střety mezi Brity a Japonci jako první. Poté se Japonci vrhli na Kóhímu. Britové se zde dokázali ubránit víc než velké Japonské převaze a postupně přecházeli do proti útoku.
Japonci se však stáhli až
v červenci 1944. V září 1944 udeřili Američané na Palauské ostrovy, kde dobyli a rychle zajistili ostrov Peleliu. Další postup Američanů měl směřovat na Filipíny, které ztratily v květnu 1942. Z Japonské strany zde bylo poprvé použito sebevražedných jednotek pilotů kamikaze. Ke konci roku 1944 byly dobývány zpět ztracené Filipíny generálem McArthurem.

Již se píše rok 1945, Rusové postupovali do vnitra Německa. V březnu 1945 padla na území německého spojence
Budapešť, další z velkých měst. Již v dubnu stanula Ruská vojska před Berlínem. Avšak Hitler byl již na přelomu roků 1943/ 44 zlomeným člověkem. Můžeme pouze předpokládat, že se u Hitlera nervového onemocnění, jenž se stávalo stále vážnějším, jednalo o Parkinsonou nemoc (Paralys agitans). Tato nemoc je degenerativní onemocnění určitých partiích mozku, které se projevuje poškozením nervů a může ovlivnit i duševní zdraví.
Hitler se údajně pokusil seskupit jednotky na středním úseku fronty,ale ofenziva Rusů byla velkolepá. Hitler tehdy doopravdy poznal, že je to začátek konce, který bude mít rychlý spád. 15.ledna 1945 v 18:00 odcestoval zvláštním vlakem do Berlína, kam přijel druhého dne v 9:40.Podle záznamů Hitlerova sluhy do říšského kancléřství dorazil přesně v 10:00, to již však bylo zasaženo několika bombami. 30.ledna 1945, přesně na 12.výročí uchopení moci nacisty byl naposledy z rozhlasu slyšet Hitlerův hlas. Ve svém projevu v podstatě konfrontoval německý národ a oháněl se strašidlem bolševismu. 29.května napsal Hitler svou závěť. Nakonec se rozhodl udělat radost té,která mu zůstala věrná jako pes. Navléknout snubní prsten, poprvé veřejně políbit tuto ženu, a to všechno ve chvíli, kdy sovětští vojáci, jeho největší nepřátele, přibližovali. Jeden z posledních příslušníku SS otevřel láhev šampaňského, Magda Goebbelsová otrávila postupně svých šest dětí a spolu se svým manželem spáchala sebevraždu. Hitler zděšen představou, že ho Rusové budou vystavovat v kleci, vzal si ampulku Kyanidu. Nejdříve se musel přesvědčit, že je jed opravdu účinný. Těsně než sám ampulku spolkl, otrávil svou milovanou fenku Blondi. Hned potom si vzal druhou ampulku tohoto jedu a chvíli před tím než začala působit, se tento velký muž střelil do hlavy a padla na pohovku vedle Evy Braunové, která již několik minut byla mrtvá.Hitler byl zločinec mimo všechny normy,sériový vrah, jaký tu ještě nebyl,sílený megaloman. Eva Braunová byla pyšná na to, jaký to velikán občas spává vedle ní a ona jej drží bezbranné ve svém náručí.
Poté se spojenecká vojska postupovala na sever do Nizozemska poté na dál na východ - přes Rakousko a Německo až do Československa. Japonci se nevzdali a americký prezident Harry S. Truman rozhodl o použití jaderné bomby pro ukončení války s Japonskem. 6. srpna bombardér Boeing B-29 s názvem Enola Gay
svrhl jadernou pumu(Little boy) na město Hirošima. Účinky bomby byly katastrofické. Okamžitě zemřelo 78 000 lidí další tisíce zahynuly na ozáření. 9. srpna 1945 odstartoval další letoun. V 10:58 byla odhozena další atomová bomba, která zabila 35 000 lidí a zdevastovala město Nagasaki. 8. srpna měla vypršela smlouva mezi Japonskem a SSSR o neútočení. Rusové zaútočili a brzy zlomily veškerý odpor v Mongolsku.Později byla slavnostně podepsána Japonská kapitulace v Tokijském zálivu.

Ale vraťme se do léta roku 1944, konkrétně do Československa, kdy zde dochází k velkým partizánským aktivitám. Partyzáni narušují nepřátelský týl, a tím pomáhají osvoboditelským vojskům. Osvoboditeli se stala rudá armáda, ale i armáda americká. V dubnu 1945 byla osvobozena Bratislava,Brno a Ostrava. A 18.dubna 1945 do země pronikají (konkrétně do západních Čech) jednotky 3.americké armády generála Georgie S.Pattona.Byla vybudována tzv. demarkační linie, která vedla napříč Karlovy vary-Plzeň- České Budějovice. Tuto linii osvobodili Američané. Již 7.května 1945 byly osvobozeny celé Západní a Jižní Čechy. Později bylo dohodnuto, že republika bude obnovena v před Mnichovských hranicích.9.května 1945 byla tedy válka v Evropě u konce. Naprostá kapitulace Japonska byla podepsána 2.záři 1945, fašismus v Asii byl poražen a tím skončila druhá světová válka i ve světě...


Adéla Štochlová(Dullsinea)

Použité zdroje a literatura:

Kniha Daniela Costelle- Eva Braunová v Hitlerově soukromí
Kniha Antona Joachimsthalera- Hitlerův konec,legendy a dokumenty.

Na závěr bych chtěla říct, že celý článek je pouze mou prací, takže jakekoli kopírování je zakázano, byly by tím porušeny autorská práva. Děkuju za pochopení...

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Elisabett2 Elisabett2 | Web | 3. září 2009 v 6:18 | Reagovat

konečně někdo,koho taky zajímá 2.světová...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.